Vítejte

Železniční modeláři SVČ Valašské Meziříčí vznikli v listopadu 2016. Ve školním roce 2016/2017 se kroužek jmenoval Valašský klub železničních modelářů, protože postavení a směřování spolku železničních modelářů v uvedeném školním roce nebylo jasné. Kroužek působí v rámci SVČ Domeček Valašské Meziříčí, kde se konají i schůzky v přidělených prostorách. Spojila nás vášeň k železničnímu modelářství a v současné době tvoříme 6 členů. Našim cílem je rozvíjet zájem o železniční modelářství, prohlubovat vzájemné poznatky, plynoucí ze zkušeností jednotlivých členů.

Rozhodli jsme se pro stavbu segmentového kolejiště ve velikosti TT (1:120). Stavba samotného kolejiště je rozvržena do několika etap podle prostorových možností. Ze strany SVČ Domeček je naděje na zvětšovaní klubových prostor s příchodem následujícího školního roku. Budované kolejiště bude odpovídat motorovému provozu ČSD, spíše ve IV. epoše, nejlépe začátku 80. let, kdy motorový provoz na našich kolejích vrcholil. Ovládání kolejiště bude řešeno analogově.

Zájemci se mohou přihlásit na uvedené kontakty na těchto stránkách. Zápisné na školní rok 2018/2019 pro žáky základních a středních škol je 600 Kč na školní rok. Studenti VŠ a dospělí platí zápisné ve výši 1 200 Kč. Platí se při registraci člena, obvykle na klubové schůzce. Vhodné je, aby nezletilí přišli na první schůzku v doprovodu rodičů. Na přihlášce je nutný podpis zákonného zástupce.

Zápisné na příští školní rok 2018/2019 bude 600 Kč - žáci a 1200 Kč dospělí.


Finanční podpora

Podpořit nás můžete na konto SVČ Domeček Valašské Meziříčí. Číslo účtu 94-2624290287/0100. Nezapomeňte dále uvést variabilní symbol 180909000.