Schůzky

V I. pololetí školního roku 2018/2019

Schůzky se konají pravidelně v 15:00 v SVČ Domeček Valašské Meziříčí.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen první schůzkou v úterý 4. září 2017 v 15 hodin.

přesné termíny schůzek jsou následující:

úterý 4. září 2018 v 15 hodin

čtvrtek 13. září 2018 v 15 hodin

čtvrtek 20. září 2018 v 15 hodin

čtvrtek 27. září 2018 v 15 hodin

V době prázdnin se schůzky nekonají.

!!! Pokud je schůzka výjimečně přeložena na jiný den, je to oznámeno na poslední schůzce!!!